Ogłoszenie nr 2023/BZP 00253117/01 z dnia 2023-06-09

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa dźwigu osobowego wraz z wykonaniem szybu windowego w ramach zadania: „Likwidacja barier architektonicznych SPZZOZ w Wyszkowie poprzez budowę dwuprzystankowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo do Poradni Leczenia Uzależnień na ul. Gen. Józefa Sowińskiego 61/9, na podstawie udzielonego pozwolenia na budowę pn. Rozbudowa Pawilonu Handlowo Usługowego – dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych do Poradni Leczenia Uzależnień

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij