Ogłoszenie nr 2023/BZP 00265564/01 z dnia 2023-06-19

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij