Informacja z otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

SPZZOZ w Wyszkowie na podstawie

  • Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie, z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, użytkowania lub użyczania aktywów trwałych oraz zakupów i przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie,

  • Uchwały nr 5 Rady Społecznej SPZZOZ w Wyszkowie z dnia 18 stycznia 2023 roku,

ogłasza pisemny przetarg na „Sprzedaż ambulansów i wyposażenia medycznego”

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

SPZZOZ w Wyszkowie na podstawie

  • Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie, z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, użytkowania lub użyczania aktywów trwałych oraz zakupów i przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie,

  • Uchwały nr 5 Rady Społecznej SPZZOZ w Wyszkowie z dnia 18 stycznia 2023 roku,

ogłasza pisemny przetarg na „Sprzedaż ambulansów i wyposażenia medycznego”

Materiały do pobrania

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

SPZZOZ w Wyszkowie na podstawie

  • Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie, z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, użytkowania lub użyczania aktywów trwałych oraz zakupów i przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie,

  • Uchwały nr 5 Rady Społecznej SPZZOZ w Wyszkowie z dnia 18 stycznia 2023 roku,

ogłasza pisemny przetarg na „Sprzedaż ambulansów i wyposażenia medycznego”

Materiały do pobrania

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

SPZZOZ w Wyszkowie na podstawie

  • Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie, z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, użytkowania lub użyczania aktywów trwałych oraz zakupów i przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie,

  • Uchwały nr 5 Rady Społecznej SPZZOZ w Wyszkowie z dnia 18 stycznia 2023 roku,

ogłasza pisemny przetarg na „Sprzedaż ambulansów i wyposażenia medycznego”

Materiały do pobrania

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

SPZZOZ w Wyszkowie na podstawie

  • Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie, z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, użytkowania lub użyczania aktywów trwałych oraz zakupów i przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie,

  • Uchwały nr 5 Rady Społecznej SPZZOZ w Wyszkowie z dnia 18 stycznia 2023 roku,

ogłasza pisemny przetarg na „Sprzedaż ambulansów i wyposażenia medycznego”

Materiały do pobrania