Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania pn. „Dostawa artykułów czystościowych do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-27/2023

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa artykułów czystościowych do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania pn. „Dostawa artykułów czystościowych do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-27/2023

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa artykułów czystościowych do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-27/2023

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa artykułów czystościowych do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-27/2023

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa artykułów czystościowych do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-27/2023

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa artykułów czystościowych do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania