Ogłoszenie nr 2023/BZP 00275408/01 z dnia 2023-06-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa nici i materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij