Ogłoszenie nr 2023/BZP 00305787/01 z dnia 2023-07-13

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia w SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij