Ogłoszenie nr 2023/BZP 00360688/01 z dnia 2023-08-21

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa gazów medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

 

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00360688/01 z dnia 2023-08-21

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa gazów medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij