Ogłoszenie nr 2023/BZP 00377430/01 z dnia 2023-09-01

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij