Ogłoszenie nr 2023/BZP 00377853/01 z dnia 2023-09-01

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie – Videokolonoskop.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij