Ogłoszenie nr 2023/BZP 00386020/01 z dnia 2023-09-07

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00386020/01 z dnia 2023-09-07

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych - dostawa heparyn drobnocząsteczkowych.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij