Ogłoszenie nr 2023/S 179-560853 z dnia 2023-09-18 S179

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie:Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij tutaj

Ogłoszenie nr 2023/S 179-560853 z dnia 2023-09-18 S179

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie .

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij tutaj