Ogłoszenie nr 2023/BZP 00407462/01 z dnia 2023-09-21

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij