Informacja o wyniku zapytania ofertowego.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-41/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na zakup wyposażenia- Próżnociąg położniczy realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pt. "Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami)"

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku zapytania ofertowego.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-41/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na zakup wyposażenia- Próżnociąg położniczy realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pt. "Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami)"

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-41/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na zakup wyposażenia- Próżnociąg położniczy realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pt. "Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami)"

Materiały do pobrania