Informacja o wyniku zapytania ofertowego.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-45/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Dostawę worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-45/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Dostawę worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-45/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Dostawę worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-45/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Dostawę worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-45/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Dostawę worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-45/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Dostawę worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-45/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Dostawę worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-45/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Dostawę worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-45/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Dostawę worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania