Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-52/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami) – zakup wyposażenia- Próżnociąg położniczy"

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-52/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami) – zakup wyposażenia- Próżnociąg położniczy"

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-52/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami) – zakup wyposażenia- Próżnociąg położniczy"

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-52/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami) – zakup wyposażenia- Próżnociąg położniczy"

Materiały do pobrania