Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Brak możliwości zamieszczenia informacji na portalu ezamowienia.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2023/BZP 00463496/01 z dnia 2023-10-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Brak możliwości zamieszczenia informacji na portalu ezamowienia.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2023/BZP 00463496/01 z dnia 2023-10-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00463496/01 z dnia 2023-10-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij