Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Brak możliwości zamieszczenia informacji na portalu ezamowienia.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2023/BZP 00465116/01 z dnia 2023-10-27

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Brak możliwości zamieszczenia informacji na portalu ezamowienia.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2023/BZP 00465116/01 z dnia 2023-10-27

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00465116/01 z dnia 2023-10-27

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij