Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-56/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-56/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-56/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania