UWAGA!!!

W związku z licznymi usterkami platformy ezamowienia, SWZ wraz z załącznikami można pobrać poniżej:

Materiały do pobrania


Ogłoszenie w Biuletynie  UE Dz.U. S: 221/2023 00695553-2023 z dnia 2023-11-16

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa implantów, protez, materiałów kościozastępczych oraz innych wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

UWAGA!!!

W związku z licznymi usterkami platformy ezamowienia, SWZ wraz z załącznikami można pobrać poniżej:

Materiały do pobrania


Ogłoszenie w Biuletynie  UE Dz.U. S: 221/2023 00695553-2023 z dnia 2023-11-16

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa implantów, protez, materiałów kościozastępczych oraz innych wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie w Biuletynie  UE Dz.U. S: 221/2023 00695553-2023 z dnia 2023-11-16

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa implantów, protez, materiałów kościozastępczych oraz innych wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij