Ogłoszenie nr 2023/BZP 00508658/01 z dnia 2023-11-23

Kompleksowa dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych i akcesoriów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora  do identyfikacji i lekooporności drobnoustrojów oraz analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij