Uprzejmie informujemy, że skierowania na badania do Laboratorium Analitycznego od Lekarzy Rodzinnych z 2023 r.będą realizowane do 31.01.2024r. Skierowania na badania z Poradni Specjalistycznych SPZZOZ w Wyszkowie ważne są do następnej wizyty niezależnie od daty wystawienia skierowania

Kierownik Laboratorium
Renata Wińska-Krysik
Uprzejmie informujemy, że skierowania na badania do Laboratorium Analitycznego od Lekarzy Rodzinnych z 2023 r.będą realizowane do 31.01.2024r. Skierowania na badania z Poradni Specjalistycznych SPZZOZ w Wyszkowie ważne są do następnej wizyty niezależnie od daty wystawienia skierowania

Kierownik Laboratorium
Renata Wińska-Krysik
Uprzejmie informujemy, że skierowania na badania do Laboratorium Analitycznego od Lekarzy Rodzinnych z 2023 r.będą realizowane do 31.01.2024r. Skierowania na badania z Poradni Specjalistycznych SPZZOZ w Wyszkowie ważne są do następnej wizyty niezależnie od daty wystawienia skierowania Kierownik Laboratorium Renata Wińska-Krysik
Uprzejmie informujemy, że skierowania na badania do Laboratorium Analitycznego od Lekarzy Rodzinnych z 2023 r.będą realizowane do 31.01.2024r.
Skierowania na badania z Poradni Specjalistycznych SPZZOZ w Wyszkowie ważne są do następnej wizyty niezależnie od daty wystawienia skierowania

Kierownik Laboratorium
Renata Wińska-Krysik
Uprzejmie informujemy, że skierowania na badania do Laboratorium Analitycznego od Lekarzy Rodzinnych z 2023 r.będą realizowane do 31.01.2024r.
Skierowania na badania z Poradni Specjalistycznych SPZZOZ w Wyszkowie ważne są do następnej wizyty niezależnie od daty wystawienia skierowania
Kierownik Laboratorium Renata Wińska-Krysik