Ogłoszenie nr 2023/BZP 00560116/01 z dnia 2023-12-19

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: DDostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij