Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Materiały do pobrania


Zamawiający informuje, że zmodyfikował zapisy Zapytania ofertowego. Treść można pobrać w "Materiałach do pobrania"

Zmianie ulega termin składania ofert i jest do dnia 28.12.2023 r. do godz. 12:00.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-63/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Konserwacja i przeglądy instalacji i urządzeń sygnalizacji pożaru, oddymiania i drzwi przeciwpożarowych w budynkach  SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Materiały do pobrania


Zamawiający informuje, że zmodyfikował zapisy Zapytania ofertowego. Treść można pobrać w "Materiałach do pobrania"

Zmianie ulega termin składania ofert i jest do dnia 28.12.2023 r. do godz. 12:00.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-63/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Konserwacja i przeglądy instalacji i urządzeń sygnalizacji pożaru, oddymiania i drzwi przeciwpożarowych w budynkach  SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Zamawiający informuje, że zmodyfikował zapisy Zapytania ofertowego. Treść można pobrać w "Materiałach do pobrania"

Zmianie ulega termin składania ofert i jest do dnia 28.12.2023 r. do godz. 12:00.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-63/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Konserwacja i przeglądy instalacji i urządzeń sygnalizacji pożaru, oddymiania i drzwi przeciwpożarowych w budynkach  SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Zamawiający informuje, że zmodyfikował zapisy Zapytania ofertowego. Treść można pobrać w "Materiałach do pobrania"

Zmianie ulega termin składania ofert i jest do dnia 28.12.2023 r. do godz. 12:00.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-63/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Konserwacja i przeglądy instalacji i urządzeń sygnalizacji pożaru, oddymiania i drzwi przeciwpożarowych w budynkach  SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-63/2023

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Konserwacja i przeglądy instalacji i urządzeń sygnalizacji pożaru, oddymiania i drzwi przeciwpożarowych w budynkach  SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania