Ogłoszenie nr 2024/BZP 00015892/01 z dnia 2024-01-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z zakupem odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij