Ogłoszenie w Biuletynie  UE Dz.U. S: 8/2024 00018238-2024 z dnia 2024-01-11

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wyszkowie poprzez zakup, dostawę i uruchomienie aparatury medycznej.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij