Ogłoszenie nr 2024/BZP 00028445/01 z dnia 2024-01-11

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa preparatów nerkozastępczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij