Ogłoszenie nr 2024/BZP 00098285/01 z dnia 2024-02-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij