Ogłoszenie nr 2024/BZP 00106456/01 z dnia 2024-02-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00106456/01 z dnia 2024-02-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij