Ogłoszenie nr 2024/BZP 00191092/01 z dnia 2024-02-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa szybkich testów diagnostycznych, odczynników do analityki ogólnej, barwników do hematologii oraz testów do oznaczania profili alergicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij