Ogłoszenie nr 2024/BZP 00215288/01 z dnia 2024-02-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa protez, materiałów kościozastępczych oraz innych wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij