Ogłoszenie nr 2024/BZP 00244461/01 z dnia 2024-03-14

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych kompatybilnych do posiadanego sprzętu  – wirówki DG SPIN i inkubatora DG THERM do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00215288/01 z dnia 2024-02-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych kompatybilnych do posiadanego sprzętu  – wirówki DG SPIN i inkubatora DG THERM do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij