Ogłoszenie nr 2024/BZP 00273925/01 z dnia 2024-04-05

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00273925/01 z dnia 2024-04-05

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij