Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Materiały do pobrania


INFORMACJA

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert wyłącznie w formie pieniężnej, tj. najpóźniej do dnia 15.04.2024 do godziny 11:00.


Odpowiedzi na pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-13/2024

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Najem nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej"

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Materiały do pobrania


INFORMACJA

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert wyłącznie w formie pieniężnej, tj. najpóźniej do dnia 15.04.2024 do godziny 11:00.


Odpowiedzi na pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-13/2024

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Najem nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej"

Materiały do pobrania

INFORMACJA

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert wyłącznie w formie pieniężnej, tj. najpóźniej do dnia 15.04.2024 do godziny 11:00.


Odpowiedzi na pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-13/2024

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Najem nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej"

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-13/2024

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Najem nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej"

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-13/2024

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Najem nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej"

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-13/2024

Dotyczy zapytania  ofertowego na "Najem nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej"

Materiały do pobrania