Ogłoszenie nr 2024/BZP 00293544/01 z dnia 2024-04-19

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij