OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.2023.991) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2022.2561) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na „Świadczenie usług medycznych w zakresie teleradiologii na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie”.

Materiały do pobrania

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.2023.991) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2022.2561) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na „Świadczenie usług medycznych w zakresie teleradiologii na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie”.

Materiały do pobrania