Numer publikacji ogłoszenia: 280208-2024 Numer wydania Dz.U. S: 92/2024 Data publikacji: 13/05/2024

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Numer publikacji ogłoszenia: 280208-2024 Numer wydania Dz.U. S: 92/2024 Data publikacji: 13/05/2024

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij