Ogłoszenie nr 2024/BZP 00326374/01 z dnia 2024-05-16

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00326374/01 z dnia 2024-05-16

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij