Ogłoszenie nr 2024/BZP 00335028/01 z dnia 2024-05-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa implantów, protez wraz z oprzyrządowaniem do zabiegów.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00335028/01 z dnia 2024-05-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa implantów, protez wraz z oprzyrządowaniem do zabiegów.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij