Ogłoszenie nr 2024/BZP 00338408/01 z dnia 2024-05-24

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie prania bielizny szpitalnej.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00338408/01 z dnia 2024-05-24

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie prania bielizny szpitalnej.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00336699/01 z dnia 2024-05-23

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie prania bielizny szpitalnej.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij