Ogłoszenie nr 2024/BZP 00375866/01 z dnia 2024-06-20

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa wyrobów sterylnych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij