Informacja o wyniku zapytania ofertowego.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-10/2024

Dotyczy zapytania  ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach w ramach zadania: „Modernizacja pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku zapytania ofertowego.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-10/2024

Dotyczy zapytania  ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach w ramach zadania: „Modernizacja pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-10/2024

Dotyczy zapytania  ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach w ramach zadania: „Modernizacja pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-10/2024

Dotyczy zapytania  ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach w ramach zadania: „Modernizacja pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-10/2024

Dotyczy zapytania  ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach w ramach zadania: „Modernizacja pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania