Numer publikacji ogłoszenia: 375299-2024 Numer wydania Dz.U. S: 122/2024 Data publikacji: 25/06/2024

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Numer publikacji ogłoszenia: 375299-2024 Numer wydania Dz.U. S: 122/2024 Data publikacji: 25/06/2024

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij