SPZZOZ w Wyszkowie informuje, że termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 11.07.2024 roku do godz. 14.00

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania

Materiały do pobrania


SPZZOZ w Wyszkowie informuje, że termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 11.07.2024 roku do godz. 10.00

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz. U.2024.799) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U.2024.146) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na „Świadczenie usług medycznych w zakresie teleradiologii na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie”.

Materiały do pobrania

SPZZOZ w Wyszkowie informuje, że termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 11.07.2024 roku do godz. 14.00

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania

Materiały do pobrania


SPZZOZ w Wyszkowie informuje, że termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 11.07.2024 roku do godz. 10.00

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz. U.2024.799) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U.2024.146) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na „Świadczenie usług medycznych w zakresie teleradiologii na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie”.

Materiały do pobrania

SPZZOZ w Wyszkowie informuje, że termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 11.07.2024 roku do godz. 14.00


Odpowiedzi na pytania

Materiały do pobrania


SPZZOZ w Wyszkowie informuje, że termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 11.07.2024 roku do godz. 10.00

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz. U.2024.799) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U.2024.146) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na „Świadczenie usług medycznych w zakresie teleradiologii na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie”.

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania

Materiały do pobrania


SPZZOZ w Wyszkowie informuje, że termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 11.07.2024 roku do godz. 10.00

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz. U.2024.799) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U.2024.146) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na „Świadczenie usług medycznych w zakresie teleradiologii na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie”.

Materiały do pobrania

SPZZOZ w Wyszkowie informuje, że termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 11.07.2024 roku do godz. 10.00

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz. U.2024.799) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U.2024.146) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na „Świadczenie usług medycznych w zakresie teleradiologii na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie”.

Materiały do pobrania

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz. U.2024.799) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U.2024.146) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na „Świadczenie usług medycznych w zakresie teleradiologii na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie”.

Materiały do pobrania

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz. U.2024.799) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U.2024.146) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na „Świadczenie usług medycznych w zakresie teleradiologii na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie”.

Materiały do pobrania