Ogłoszenie nr 2024/BZP 00405442/01 z dnia 2024-07-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa nici i materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij