• 7 MAJA 2018

  OFERTA PRACY

  SPZZOZ w Wyszkowie poszukuje do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć lekarzy oraz ratowników medycznych.

  Czytaj więcej
  • 2 MAJA 2018

  OGŁOSZENIE – konkurs ofert

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 ogłasza konkurs ofert NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z OPISEM BADANIA WRAZ Z DZIERŻAWĄ…

  Czytaj więcej
  • 6 GRUDNIA 2017

  Komunikat

  KOMUNIKAT Na podstawie art. 29 ustawy z dnia z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 1318 ze zm.) w związku z &75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów…

  Czytaj więcej
  • 5 GRUDNIA 2017

  Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

  W informatorze zostały zamieszczone informacje dotyczące: specjalistycznej opieki medycznej, wsparcia psychologicznego, pomocy socjalnej, zasada orzekania o niepełnosprawności, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, edukacji. Pobierz plik PDF: Mazowiecki Informator…

  Czytaj więcej