Badania fizykalne – wskazówki, zalecenia, Analizowanie dostarczonych lub zleconych wyników badań, Zlecanie badań laboratoryjnych, RTG i innych w zależności od potrzeb pacjenta, Pomiar RR, masy ciała i wzrostu, Pulsoksymetria, Badanie spirometryczne z opisem, Wykonywanie próby tuberkulinowej i odczyt, Przyjmowanie materiałów do badania w kierunku Tbc, Edukacja pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem: szkodliwości palenia tytoniu, racjonalnego odżywiania, redukowania nadwagi, właściwej gimnastyki oddechowej i szczepień zapobiegającym chorobom, Wydawanie dostępnych materiałów oświatowych
  • Nauka obsługi: dysków, inhalatora ciśnieniowego i nebulizatorów