Miejsce udzielania świadczeń:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
telefon: 29 743 79 18
Do poradni wymagane jest skierowanie.

Kontroli i rehabilitacji podlegają noworodki ze skierowaniem od lekarza POZ ze szczególnym uwzględnieniem następujących czynników rozwoju dziecka:

 1. Noworodki o małej urodzeniowej masie ciała , szczególnie z masą ciała <1500g
 2. Noworodki urodzone >37 tc z masą ciała >10 pc
 3. Noworodki ocenione wg skali Apgar >5pkt w 5-tej minucie życia
 4. Noworodki z zespołem zaburzeń oddychania  /szczególnie powikłanym krwawieniem do komór mózgu, dysplazją oskrzelowo-płucną, przetrwałym przewodem tętniczym/
 5. Noworodki leczone sztuczną wentylacją
 6. Noworodki z niedotlenieniem okołoporodowym
 7. Noworodki z zespołem aspiracji smółki
 8. Noworodki z hyperbilirubinemią
 9. Noworodki z hypoglikemią
 10. Noworodki po zakażeniach zwłaszcza TORCH
 11. Noworodki z zespołami neurologicznymi: drgawki,zaburzenia napięcia mięśniowego
 12. Noworodki z krwawieniami śródczaszkowymi /potwierdzone w badaniu usg/
 13. Noworodki z przewlekłą chorobą płuc
 14. Noworodki zagrożone retinipatią wcześniaczą
 15. Noworodki z zespołem wad wrodzonych

Poradnia czynna jest:

 • Poniedziałek – Nie przyjmuje
 • Wtorek: 9.00 – 13.00
 • Środa: 14.00 – 18.00
 • Czwartek: 8.00-12.00
 • Piątek: Nie przyjmuje

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Edyta Mielczarczyk
 • lek. Barbara Nowak- Żelazna

Wykaz procedur:

 • Badanie przedmiotowe i podmiotowe
 • Ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Kompleksowa ocena z planowaniem diagnostyki i leczenia
 • Zlecenia na wykonywanie badan laboratoryjnych , USG, EKG, RTG i badań bakteriologicznych
 • Zlecenie konsultacji specjalistycznych w zależności od potrzeb i stanu dziecka
 • Zlecenia rehabilitacji
 • Leczenie niedokrwistości
 • Edukacja w zakresie prawidłowej pielęgnacji, żywienia matki karmiącej i dziecka