Zakładanie i zdejmowanie opatrunków gipsowych, Punkcje kolan i innych stawów, Zdejmowanie szwów, Usuwanie drobnych zespoleń, Zmiana opatrunków, Aspiracja z tkanek miękkich, Blokady nerwów obwodowych, Zlecanie i ocena badań dodatkowych wykonywanych w SPZZOZ w Wyszkowie