Oddział Chirurgiczny Ogólny

Ordynator lek. Tadeusz Cichocki – 29 642 95 57
Pielęgniarka Oddziałowa Jolanta Krawczyk – 29 743 76 16