Oddział Chirurgiczny Ogólny

p.o. Koordynatora lek. Michał Domański – 29 642 95 57
Pielęgniarka Oddziałowa Jolanta Krawczyk – 29 743 76 16