Oddział Kardiologiczny

Ordynator lek. Waldemar Chełstowski – 29 743 76 87
Pielęgniarka Oddziałowa Lidia Dana – 29 743 79 39